Effectieve zakelijke Engelse brieven schrijven

Goede brieven schrijven in het Engels. Dat kan toch iedereen? Helaas blijkt dit niet het geval. Er wordt veel Dunglish (Dutch English) geproduceerd, waarbij bovendien de beleefdheidsregels en de vaste structuur niet in acht worden genomen. Ontvangers van deze brieven moeten extra hun best doen om het bericht te ontcijferen en ergeren zich aan de lompheid van de formuleringen.
Wil jij wel professioneel overkomen? En dus alleen brieven versturen die geschreven zijn in correct én prettig leesbaar Engels, en die voldoen aan de etiquette? Wil je je kennis van de taalregels opfrissen en foutloos leren spellen? Dat kan met de training Effectieve zakelijke Engelse brieven schrijven van FL&O. 

Een Engelstalige brief die niet is opgesteld volgens de geldende regels en waar fouten in zitten, maakt een bijzonder slordige indruk en getuigt niet van aandacht voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Dat kan tot imagoschade leiden en dat kan klanten kosten. Met onze training kun je dat voorkomen.

Voor wie?
Schrijf je regelmatig zakelijke brieven in het Engels? En wil je daarbij professioneel overkomen? Dan is deze training zeer geschikt voor jou.

Programma en doorlooptijd
De training bestaat uit een programma van twee bijeenkomsten van een dagdeel met een tussenliggende praktijkperiode. Na de eerste bijeenkomst krijg je opdrachten mee die je in de praktijkperiode uitwerkt en toepast. De doorlooptijd is ongeveer een maand.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 10. Vanwege het praktische karakter werken we met kleine groepen. Heb je meer mensen voor een training? Dan maken we meerdere groepen, waarbij we letten op taalniveau en leerdoelen. Op deze manier kunnen we een effectieve training aanbieden. 

Onze werkwijze

  • We voeren een intakegesprek met de opdrachtgever om de ontwikkelwensen te bespreken.
  • Ter voorbereiding ontvangen de deelnemers een voorbereidingsopdracht. Hun wordt gevraagd om hun eigen leerdoelen te formuleren en recente e-mails aan te leveren.
  • Tijdens de bijeenkomsten zorgt de trainer ervoor dat deze leerdoelen en teksten aan bod komen, en gebruikt hij afwisselende werkvormen om de lesstof te presenteren en ermee te laten oefenen.
  • Buiten de bijeenkomsten om is de trainer per e-mail bereikbaar voor het beantwoorden van vragen en het nakijken van ingezonden teksten.
  • De deelnemers ontvangen het boek Correspondence. Daarnaast ontvangen ze hand-outs.
  • FL&O hanteert de Ofqual Standard om het taalniveau van deelnemers te bepalen.
  • De bijeenkomsten en de praktijkperiode worden geëvalueerd. 

Tarieven
Deze praktische training kost € 295,00 euro per persoon, exclusief btw.

Onze ervaring
FL&O verzorgt al sinds 1994 taaltrainingen. Onze trainers zijn anglicist, eerstegraads docent Engels en gewend om met verschillende doelgroepen te werken. Ze weten niet alleen alles van de taal- en spellingregels, maar kunnen ook goed uitleggen en hun deelnemers laten oefenen met lastige taalkwesties.

Contact
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Willem Ezerman. Hij helpt je graag verder.