Twee derde en driekwart

Hè? ‘Twee derde’ mét spatie en ‘driekwart’ zonder? Da’s toch helemaal niet logisch! Nee, dat is inderdaad niet logisch. Maar vergeet nou maar dat de spelling logisch zou zijn. Dat is ze niet, zoals maar weer blijkt. Want beide breukgetallen uit de titel zijn goed gespeld.

De teller en de noemer van een breuk schrijven we los, behalve als die deel uitmaakt van een meerledige samenstelling. Dat leert de leidraad van het Groene Boekje. Maar waarom staat ‘driekwart dan aaneen in het Groene Boekje?

Technische Handleidinggroene-boekje
In de Technische Handleiding, waarin de officiële spellingregels uitgebreider worden beschreven dan in de Leidraad, staat in paragraaf 6.3:

“Breukgetallen worden altijd met een spatie geschreven, behalve wanneer ze lid zijn van een samenstelling zoals in ‘tweederdemeerderheid’. Enkele voorbeelden: ‘een derde’, ‘drie vierde van de leden’, ‘drie kwart van de bezoekers’, ‘vier vijfde van je loon’.”

Bijvoeglijk naamwoord
Verderop staat: “Let wel: we schrijven ‘driekwart’ aaneen wanneer het als bijvoeglijk naamwoord bij een volgend zelfstandig naamwoord functioneert: ‘driekwart minuut’, ‘driekwart eeuw’, ‘driekwart procent’.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *